23 април 2024

Окончателен TPM

  Последният 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 от проекта 𝐅𝐀𝐈𝐑𝐍𝐄𝐒𝐒 току-що приключи в 𝐁𝐮𝐥𝐠𝐚𝐫𝐢𝐚. Това събитие бележи ключов момент от международното сътрудничество за приключването на проекта! Задълбочен анализ […]
30 април 2023

Втори бюлетин на проекта FAIRNESS

Бюлетин на проекта FAIRNESS, април 2023 На 27 и 28 април консорциумът на проекта FAIRNESS, съфинансиран от програма „Еразъм+“. програма на Европейския съюз, проведе втората си […]
21 април 2023

ТРАНСНАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ

Основната цел на проекта FAIRNESS е да се направи критична оценка на настоящите финансови и капиталови решения и да се създаде решение за обучение, което да […]
25 януари 2023

Първи бюлетин

Току-що беше публикуван първият бюлетин на проекта. Кликнете по-долу, за да се запознаете със съдържанието: FAIRNESS Бюлетин 1_2022 BG
1 ноември 2022

KOM В МАЛТА

KOM В МАЛТА Началната среща на проекта FAIRNESS се проведе в Малта на 20 и 21 октомври 2022 г. Партньорите най-накрая имаха възможност да се опознаят […]
Verified by MonsterInsights